Prædiken til 1. søndag efter påske 2021

Posted By on 13. april 2021

Den tvivlende Thomas: Et møde med den opstandne

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 1. søndag efter påske 2021

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Hvem var apostlen Thomas? Nå jo, det var jo ham der tvivlede. Og det er stort set hvad han er kendt og husket for, i en grad så han ligefrem er blevet et mundheld. I en anmeldelse på internettet af bibelrecitatoren Klaus Laursen (som nogle af jer måske oplevede da vi havde besøg af ham i Sct. Klemens Kirke i efteråret), stødte jeg for eksempel på ordene: ”gå ind og opleve Klaus og Bibelen Live, hvis de kommer på jeres kanter – også denne verdens tvivlende Thomas‘er og godhjertede gudløse” (fra himmelskedage.dk). Men det er i virkeligheden ikke spor rimeligt at denne store apostel, der rejste længere end nogen af de andre apostle (nemlig helt til Indien hvor han grundlagde en kirke der stadig findes i dag), og som led martyrdøden for evangeliets skyld, skal have så negativt et eftermæle. De andre disciple troede jo heller ikke på at Jesus virkelig var opstået, før de fik ham at se med deres egne øjne, og han spiste et stykke stegt fisk for øjnene af dem for at bevise at han ikke var et spøgelse – af en eller anden grund havde Thomas blot ikke været til stede ved den lejlighed.

                      Ja, i virkeligheden er det vel endnu ikke sket at et menneske er kommet til tro uden at have haft et personligt møde med den opstandne! Ganske vist er der af gode grunde ikke nogen nulevende mennesker der var til stede da Jesus gennem fyrre dage efter sin opstandelse viste sig for disciplene med mange beviser på at han levede (jf. ApG 1,3), og ganske vist sagde Jesus til Thomas: ”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror”; men der er heldigvis andre måder at møde ham på, også her efter himmelfarten hvor vi ikke længere har mulighed for at se hans opstandelseslegeme vandre fysisk rundt på jorden, og slet ikke for at stikke vores fingre i naglegabene og vores hænder i såret i hans side. De fleste danskere har nok hørt om den på det tidspunkt ikke-troende journalist Charlotte Rørth, der pludselig så Jesus stå lyslevende foran sig mens hun sad på en bænk i et kapel i en sydspansk by, og som siden både har skrevet bøger og holdt foredrag om hvordan hun mødte Jesus, hvilket har inspireret mange andre med lignende oplevelser til at træde frem, opmuntret mange kristne i deres tro, og banet vej for at der er blevet talt om Jesus på steder hvor han ellers ikke har været noget hyppigt samtaleemne. Men det er trods alt de færreste kristne der kan fortælle om en oplevelse der ligner Charlotte Rørths; de fleste af os har mødt Jesus på mindre, hvad skal man sige, spektakulær måde (selvom det vel ret beset ikke kan være andet end spektakulært at møde Guds opstandne søn!).

                      Forleden hørte jeg en podcast (det er ellers sjældent jeg hører den slags fine ting, men jeg har hørt at det skulle være fremtiden). Det var en podcast hvor entertaineren Hans Jørn Østerby, som mange af jer sikkert kender, fortalte sin troshistorie til Mads Højvig Kring som led i serien ”Mads og jagten på troserfaringer”. Hans Jørn sagde blandt andet: ”Det er svært at overbevise mig om at Gud ikke findes, for jeg har jo snakket med ham, jeg har mødt ham, han har snakket til mig, jeg har mødt ham når jeg læser i min bibel. … Jeg kan tvivle på mig selv og min egen evne til at være som jeg gerne vil være, men Gud synes jeg ikke jeg tvivler på, og det er fordi jeg har den erfaring efterhånden: Han findes, og det tror jeg ikke der er nogen der kan overbevise mig om at han ikke gør. Der er heller ikke nogen der kan overbevise mig om at Silkeborg ikke findes, for jeg har været der flere gange. Jeg tror det bliver lige så svært at overbevise mig om at Gud ikke findes, for jeg har erfaret, at det gør han jo. … Det kan være når man sidder og ser en solnedgang, eller det kan være når livet er ved at vælte, at der alligevel er den hånd der holder mig oppe.” (https://www.oasemag.dk/jeg-har-jo-moedt-ham/)

                      Nu sidder du måske og føler dig som Thomas i dagens tekst og tænker: ”Bare det var mig der havde fået lov til at møde Jesus – sådan som apostlene gjorde, eller sådan som Charlotte Rørth gjorde, eller bare sådan som Hans Jørn Østerby gør!” Men fortvivl ikke; jeg har gode nyheder til dig: Du kan også komme til at møde Jesus! Og det er ikke så svært eller så mystisk som du måske tror. Det kræver faktisk bare at du besinder dig på at han er her! Vi bekender jo troen på at Gud er den almægtige skaber og opretholder af alle ting. Det betyder ikke at han på et tidspunkt for 6 tusind eller 13 milliarder år siden sagde ”hokus pokus filiverden”, og siden har universet så passet sig selv (den form for tro kalder man deisme, og det har ikke meget med kristendom at gøre), men derimod at han er konstant skabende; at han er den som i og gennem og bag (og nogle gange imod) naturens processer aktivt skaber hvert øjeblik vi får lov til at opleve, og kontinuerligt giver os liv. Gud er altså nær i alt hvad der sker, og når Jesus sidder ved Guds højre hånd (som vi sagde i trosbekendelsen), så betyder det at Jesus også er allestedsnærværende. De tre personer i treenigheden kan nemlig ikke skilles fra hinanden. Så Jesus er her, lige nu.

                      Havde det her nu været et karismatisk vækkelsesmøde (dem har jeg været til en del af, og jeg er vild med det, men hver ting til sin tid), så ville keyboardspilleren på nuværende tidspunkt være begyndt at spille noget stille musik for at gøre det lettere for os alle sammen at mærke at Jesus faktisk er her, men Jesu tilstedeværelse bliver naturligvis hverken mere eller mindre reel af at der bliver spillet musik. Så derfor vil vi nu blot tage et minut eller to til i stilhed at minde os selv om at Jesus er her. Hvis du er en troende kristen, så skulle det ikke være noget problem for dig at huske på hvad det egentlig er du tror på – og hvis du ikke tror, men gerne ville, så bare prøv at lade som om du tror; det er nogle gange den nærmeste genvej til rent faktisk at komme til tro. (Og hvis du slet ikke ønsker at tro, så bare tænk på hvad du har lyst til).

 

Lad os være stille.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Vi beder særligt for vores udsendte Madeleine og Mathias og deres tjeneste på missionsskibet Logos Hope. Hold os alle fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.