Prædiken til pinsedag 2023

Posted By on 29. juni 2023

Helligåndens komme: Lille og rummelig

Prædiken i Præstemosen pinsedag 2023

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Som barn var jeg på mange bilferier sammen med mine forældre og søskende. Foruden alt vores tøj, soveposer, toiletgrej, badebolde og bøger at læse i, medbragte vi altid et kæmpe skrummel af en køletaske til mælk og pålæg og andre letfordærvelige fødevarer. Desværre var der dog ret begrænset plads i køletasken, for kølemekanismen fyldte så meget at den reelle opbevaringsplads var, så vidt jeg husker, kun omkring halvdelen af taskens samlede rumfang. Siden dengang har teknologien heldigvis udviklet sig, så man i dag kan få køletasker der er omtrent lige så store indeni som udenpå. Det samme gælder i øvrigt biler: moderne biler har langt større kabine og bagagerum i forhold til bilens størrelse end biler havde for 50 år siden.

                   Men der er selvsagt grænser for hvor langt den teknologiske udvikling kan gå: nettorumfanget indeni en køletaske eller en bil kan aldrig blive større end bruttorumfanget udenpå, i hvert fald ikke i den virkelighed vi almindeligvis bevæger os rundt i. Men i fiktionens verden er man ikke underlagt den slags begrænsninger. I den britiske kultserie Doctor Who findes der for eksempel en indretning kaldet en TARDIS, en slags kombineret rumkapsel og tidsmaskine der udenpå er på størrelse med en telefonboks, men indeni rummer et kontrolrum på størrelse med en domkirke, foruden et køkken, et bibliotek, et antal soveværelser, en swimmingpool, en have, en regnskov og mindst syv squashbaner. I den lidt mere børnevenlige afdeling kunne man nævne pelikanen Pelle fra Rasmus Klump, som i sin næbpose bærer rundt på så meget værktøj og andre remedier at det danner en bunke der er større end ham selv, hvis han tager det alt sammen frem på én gang. Et tredje eksempel på noget der er langt større indeni end udenpå, er Hermiones håndtaske fra Harry Potter og dødsregalierne.

                   Som sagt kan den slags naturligvis ikke lade sig gøre i vores almindelige virkelighed, men kun i verdener hvor der er plads til magi (som hos Harry Potter), ekstremt avanceret teknologi (som hos Doctor Who) eller charmerende absurd komik (som hos Rasmus Klump). Men pinseunderet fortæller os om hvordan Gud brød ind i vores almindelige virkelighed og forvandlede en gruppe helt almindelige mennesker til små omvandrende TARDIS’er – eller i hvert fald sørgede for at de kunne indeholde noget langt større end dem selv – ja, faktisk noget uendelig meget større end dem selv, nemlig Helligånden.

                   Og hvad er Helligånden så for en størrelse? Det er faktisk ikke helt enkelt at svare på. Nu har jeg jo brugt en del år af mit liv på at studere teologi, så jeg kan selvfølgelig godt sige en hel masse teologisk, så som at Helligånden er Gud ligesom Faderen er Gud og Sønnen er Gud, eller at Helligånden er kærlighedsbåndet mellem Faderen og Sønnen, som samtidig selv er en person, lige i evighed og guddommelighed med Faderen og Sønnen, og som vi tilbeder og ærer tillige med Faderen og Sønnen – men jeg har en mistanke om at det ikke gør jer så forfærdelig meget klogere. Men heldigvis behøver vi heller ikke at kunne gøre teologisk eller filosofisk rede for den ontologiske relation mellem de tre hypostaser i Treenigheden, og vi behøver slet ikke at kunne kaste om os med overflødige fremmedord som jeg lige har gjort. Det eneste vi behøver at vide, er at Helligånden er Guds nærvær hos os. Vi har lige hørt at Jesus sagde til sine disciple: ”Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.” Det er det som Helligånden er: Jesus og Gud Fader, der kommer til os og tager bolig hos os!

                   Beretningen om pinseunderet, hvor Helligånden kom og fyldte disciplene, står i kapitel 2 i det skrift der kaldes Apostlenes Gerninger, og som står umiddelbart efter de fire evangelier i Det Nye Testamente. I resten af det skrift kan vi læse om den forskel som Helligånden gjorde i disciplenes liv: Pludselig kunne de tale med autoritet, de kunne helbrede syge, opvække døde og uddrive onde ånder, og på mindre end 30 år fik de sat hele Middelhavsområdet på den anden ende. Eller rettere: Det var ikke dem der gjorde alt det, det var Gud, som virkede igennem dem. Overalt hvor de gik, bar de Guds kraft med sig. Og der hvor Peter, Johannes, Filip og de andre færdedes. Var der mange der blev forbløffede over hvor meget mægtigt værktøj de kunne hive op af deres små pelikannæb!

                   Alt det gjaldt i øvrigt ikke kun dem der var til stede på den første pinsedag, hvor vindstødet lød og ildtungerne fordelte sig og satte sig på de tilstedeværende, men også alle dem der senere kom til tro på Jesus. En af dem var Paulus, som til at begynde med var de kristnes fjende nummer et, men siden selv kom til tro og endte med at blive en af de mægtigste missionærer nogensinde. Men der var også flere tusind andre, deriblandt mange som vi ikke kender navnene på. I forlængelse af pinseunderet holdt Peter en prædiken for de mange mennesker der var stimlet sammen, hvor han sluttede af med at sige: ”Omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på” (ApG 2,38-39). Gud vil altså gøre os alle sammen til TARDIS’er med Pelle-næb og Hermione-håndtasker, hvis blot vi vil omvende os og lade os døbe i Jesu Kristi navn til vores synders forladelse.

                   Jeg vil gætte på at de fleste af jer der er her i dag, allerede er døbt i Jesu navn (hvis ikke, så kontakt mig, så finder vi ud af det!), og angående det med at omvende sig, så betyder det blot at vi overgiver vores liv til Gud. Det betyder at i det omfang du lægger dit liv i Guds hænder og stiller dig til hans rådighed, vil Gud sætte dig i stand til at udrette langt mere end du i dig selv er i stand til, sådan at du ikke længere er begrænset af den almindelige virkelighed, men i stedet kan trække på Guds virkelighed for dig selv og andre.

                   Og hvad er Guds virkelighed så? Jo, det er først og fremmest nådens virkelighed. I vores almindelige virkelighed er det sådan at når vi har dummet os, gjort noget vi ikke skulle have gjort, fejlet, svigtet, båret os rigtig modbydeligt ad – ”syndet”, om I vil – så falder hammeren, medmindre vi da kan overbevise os selv og andre om at det ikke var så slemt alligevel, eller måske finde en anden at skyde skylden på. Men i Guds virkelighed findes der noget der hedder tilgivelse. Tilgivelse betyder at vi kan indrømme og stå ved alt hvad vi har gjort, i al dets hæslighed – og være elskede alligevel! Gud elsker os på trods af alt hvad vi har gjort, og han elsker os endda så højt at han vil tage det forkerte vi har gjort, væk fra os! Det var derfor Jesus døde på korset: for at tage alle vores synder med sig i døden. Og ved Helligånden giver Gud os kraft til at leve et liv hvor vores synder ikke er herre over os – hverken dem vi begik for tredive år siden, dem vi begik i går, eller dem vi kommer til at begå i morgen.

                   Og Helligånden giver os kraft til også at tilgive andre, sådan at vi kan elske vores fjender og gengælde ondt med godt. Du tænker måske at så meget kærlighed og tilgivelse er du ikke i stand til at rumme i dit hjerte – men har du Helligånden, så kan Gud gøre dit hjerte større indeni end det er udenpå!

                   Har du aldrig erfaret Helligåndens fylde i dit liv, så vil jeg opfordre dig til, når der om et øjeblik bliver tid til eftertanke og stille bøn, at bede inde i dig selv: ”Helligånd, kom og fyld mig!” Og har du erfaret Helligåndens fylde i dit liv – ja, så vil jeg opfordre dig til nøjagtig det samme, for vi har behov for hele tiden at blive fyldt op på ny og på ny og på ny.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

       Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

       Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

       Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

       Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

       Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.