Prædiken til skærtorsdag 2021

Posted By on 3. april 2021

Nadverens indstiftelse: Det sidste måltid

Prædiken i Rø Kirke skærtorsdag 2021

Nikolaj Hartung Kjærby

 

”Den sidste nadver” plejer vi at kalde det måltid hvor Jesus befalede sine disciple at spise brød og drikke vin til minde om ham. Da jeg var barn, kunne jeg ikke forstå hvorfor det hed ”den sidste nadver”; jeg syntes at ”den første nadver” ville være et mere oplagt navn, for det måltid var jo ikke sidste, men første gang Jesu legeme og blod blev delt ud i skikkelse af brød og vin. Men ordet ”nadver” betyder egentlig bare ”aftensmåltid”, så når vi kalder det ”den sidste nadver”, er det fordi det var det sidste måltid Jesus spiste inden han blev korsfæstet.

                      Som om det at det var Jesu sidste måltid ikke var nok til at gøre det til noget helt specielt, så var der oven i købet i forvejen tale om det vigtigste af alle årets måltider for en jøde, nemlig det rituelle påskemåltid hvor jøderne mindedes deres befrielse fra slaveriet i Egypten på Moses’ tid, cirka 1300 år før Jesu fødsel. Derfor vidste disciplene godt at det var et ganske særligt måltid Jesus ville spise sammen med dem, også selvom de endnu ikke havde forstået at det ville blive hans sidste.

                      Tænk at have været blandt dem Jesus valgte at spise dét helt særlige måltid sammen med! Det må have været så stor en ære at det nærmest ikke er til at fatte. Blandt alle verdens millioner og atter millioner af mennesker var der tolv som Jesus valgte at tilbringe sin sidste aften sammen. Hvordan ville du mon have reageret hvis du var blevet vist så stor en ære som Jesus viste de tolv disciple?

                      Men ved du hvad? Den ære viser Jesus os faktisk! Jesus sagde på et tidspunkt: ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Matt 18.20), og Paulus kalder ligefrem menigheden for ”Guds tempel” (1 Kor 3,17). Lige fra kirkens allerførste tid har det været en fast overbevisning at Jesus på en særlig måde var åndeligt til stede i gudstjenesten og især i nadverfejringen. Når vi modtager nadverens brød og vin, er vi gæster ved Jesu sidste måltid sammen med hans disciple dengang og til alle tider. Det er derfor Jesus og disciplene alle sammen sidder på den ene side af bordet i Leonardo da Vincis berømte maleri Den sidste nadver, for tanken er at vi andre sidder på den anden side af bordet sammen med dem. Og det er derfor alterskranken i de fleste kirker er formet som en halvcirkel – tanken er at de disciple der er gået forud for os, og som nu nyder den nye vin sammen med Jesus i Guds rige, danner den usynlige anden halvdel af cirklen.

                      Der har endnu ikke været fejret nadver i Klemensker-Rø pastorat her i 2021 på grund af coronarestriktionerne, som dikterer at en gudstjeneste højst må vare en halv time. Men man kan altså ikke fejre skærtorsdagsgudstjeneste uden at fejre nadver, og derfor vil jeg slutte min prædiken nu så der bliver tid til det.

                     

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Vi beder særligt for vores udsendte Madeleine og Mathias og deres tjeneste på missionsskibet Logos Hope. Hold os alle fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.