Prædiken til Mariæ bebudelses dag

Posted By on 22. marts 2021

Bebudelsen: Helligånden skal komme over dig

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker Mariæ bebudelses dag 2021

Nikolaj Hartung Kjærby

 

”Helligånden skal komme over dig,” sagde Gabriel til Maria. Jeg gad vide hvordan de ord lyder i dine ører. Hvis der dukkede en engel op og sagde sådan til dig, hvad ville din reaktion så være? Og her taler jeg altså ikke om hvordan du ville reagere hvis en engel kom og sagde at du skulle føde Guds søn (det ville den halvdel af os der slet ikke har en livmoder, nok blive endog særdeles overraskede over at få at vide!), men kun på selve sætningen ”Helligånden skal komme over dig”. Ville du opfatte det som noget godt? Som noget dårligt? Eller ville du overhovedet ikke vide hvad de ord mon skulle betyde?

                      For nogle år siden viste TV2 en julekalender der hed Ludvig og Julemanden, som handler om den 12-årige Ludvig der sammen med sin familie flytter ind på det historiske Børglum Kloster i Vendsyssel, kun for at opdage at klosteret hjemsøges af genfærd fra 1500-tallet, deriblandt den berygtede biskop Stygge Krumpen. Midt i det hele dukker en lidt kikset og akavet mand op og påstår at han er Julemanden, alt imens Ludvig og hans venner er på sporet af en skat der kan give udødelighed. Til sidst, da alt er ved at gå galt, træder Helligånden i egen høje person pludselig i karakter og redder det hele ved for en stund at bemægtige sig landsbyens krofatters krop og tale med hans mund. (Man må sige at julekalendergenren har udviklet sig siden Vinterbyøster!).

                      Jeg synes afslutningen på Ludvig og Julemanden er interessant fordi det er et af de meget sjældne tilfælde hvor Helligånden optræder i en ikke-kirkelig produktion. Samtidig er det et eksempel på hvor meget den populære opfattelse af Helligånden adskiller sig fra hvad vi finder i Bibelen. Hvis det eneste jeg vidste om Helligånden, var det man lærer ved at have set Ludvig og Julemanden, så tror jeg at jeg personligt ville synes at ”Helligånden skal komme over dig” var en temmelig skræmmende besked at få, for hvem har lyst til at få aktiveret en slags kosmisk TeamViewer-program så man pludselig ikke længere selv styrer hvad man siger og gør?

                      Heldigvis havde Maria ikke set Ludvig og Julemanden, for den julekalender blev først produceret mere end 2000 år efter at hun fik besøg af Gabriel. Til gengæld havde hun sandsynligvis læst Det Gamle Testamente, og derfor var Helligånden nok ikke en helt ukendt størrelse for hende. I Det Gamle Testamente sker det adskillige gange at Helligånden kommer over et menneske, og det indebærer som regel at vedkommende får kraft til at gøre noget som han (for det er som regel en mand) ellers ikke ville have kunnet. Det mest berømte eksempel er nok Samson, der fik overmenneskelig styrke så han kunne rive en voksen løve midt over med de bare næver, dræbe 3000 bevæbnede fjendtlige soldater med en æselkæbe, og få et stort tempel til at styrte sammen ved at skubbe til dets to bærende søjler med sine arme, men man kunne også nævne David som kunne spille overnaturligt smukt på harpe når Helligånden kom over ham, eller en mand ved navn Bezalel der kunne lave overnaturligt smukt kunsthåndværk. Og det lyder jo egentlig vældig tillokkende hvis man sådan kunne få superkræfter, for hvem vil ikke gerne være superhelt? (selvom vi hørte i søndags at det ikke er superhelte med superkræfter der redder dagen, men almindelige svage og skrøbelige mennesker der i tro adlyder Gud). Der er bare lige et ”catch”, som det hedder på nudansk (på lidt ældre dansk ville man nok have sagt at der er et ”aber dabei”), nemlig at der ikke er tale om superkræfter som vi kan bruge efter vores forgodtbefindende, men derimod kræfter der skal bruges til at tjene andre mennesker med, og at det godt kan indebære nogle omkostninger. Samsons styrke gav ham for eksempel visse problemer med at begå sig socialt, og hvad Maria angår, så førte hendes mirakuløse graviditet i første omgang til at hun kom under mistanke for at have været Josef utro, senere at hendes søn traf valg hun ikke kunne forstå, og at han til sidst døde en grusom en nedværdigende død. Det var alt sammen med i Guds plan, ja – men jeg tror ikke at det altid var lige sjovt at udfylde Marias plads i den plan!

                      Også for os i dag gælder det at hvis Gud vælger at lade Helligånden komme over os, så vil det ikke kun give os glæde, men også smerte. Og det bringer mig tilbage til det spørgsmål jeg indledte med: Hvis en engel gav dig beskeden ”Helligånden skal komme over dig”, ville du så blive glad og taknemmelig, eller ville du snarere sige: ”Nej, ellers tak!”? Jeg kan godt forstå hvis du synes det er et svært spørgsmål! Men jeg tror nu vi ville stå os klart bedst ved at sige ja, for hver gang mennesker har gjort det, har det bragt stor velsignelse til mange mennesker. Samson befriede for eksempel sit folk fra filistrenes besættelse, og hvad Maria angår, så blev hun medvirkende til at hendes søn vandt det evige liv til alle mennesker (inklusiv hende selv, ikke at forglemme).

Men hvad er overhovedet formålet med at beskæftige sig med sådan et hypotetisk spørgsmål? Der er vel næppe nogen af os der hører den her prædiken, som nogensinde kommer til at opleve at en engel pludselig viser sig for os og siger: ”Helligånden skal komme over dig”? Nej, måske ikke ligefrem en synlig, lysende engel der står foran os – men til gengæld har vi alle sammen adgang til Bibelen, og hvis vi slår op i den, så kan vi se at Jesus faktisk har lovet Helligånden til alle der er døbt og tror på ham! I sin berømte prædiken pinsedag, umiddelbart efter at Helligånden var kommet over disciplene, sagde Peter for eksempel: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave” (ApG 2,39), og da Paulus senere mødte en gruppe troende der ikke havde fået Helligånden, spurgte han forbløffet: ”Hvilken dåb blev I da døbt med?” (ApG 19,3). Da han erfarede at de ikke var døbt i Jesu navn, sørgede han for at få rettet op på den mangel, ”og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over dem, og de talte i tunger og profeterede” (ApG 19,5).

De ord der lød til Maria dengang, lyder altså også til os i dag: ”Helligånden skal komme over dig!” Spørgsmålet er blot hvordan vi vil reagere. Vil vi som Maria sige: ”Se, jeg er Herrens tjener” (med eller uden tilføjelsen ”-inde”), sådan som tusinder af andre kristne op igennem historien har gjort, og på den måde stille os til rådighed for at vores kortvarige afkald kan blive til evig velsignelse for både os selv og andre? Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn, hvor vi kan overveje det spørgsmål og eventuelt give Gud et svar.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Vi beder særligt for vores udsendte Madeleine og Mathias og deres tjeneste på missionsskibet Logos Hope. Hold os alle fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.