Prædiken til 3. søndag i fasten 2021

Posted By on 9. marts 2021

Jesus og Beelzebul: Kan man slukke for mørket?

Prædiken i Sct. Klemens og Rø Kirker 3. søndag i fasten 2021

Nikolaj Hartung Kjærby

 

De fleste af jer har sikkert hørt om Chuck Norris. Nogle af jer har måske endda set en eller flere af de 30 film som den tidligere kampsportsmester har spillet med i, og som har givet ham et ry som en hypermaskulin hård negl; et ry som i 2005 inspirerede det til en ny type vittigheder, nemlig de såkaldte ”Chuck Norris facts”. Nogle af dem lyder: Chuck Norris har talt til uendelig to gange. Chuck Norris kan lave en snemand af regn. Chuck Norris kan stejle på en ethjulet cykel. Chuck Norris kan få løg til at græde. Chuck Norris lærer ikke af sine fejl; fejlene lærer af ham. Chuck Norris tænder ikke lyset, han slukker mørket. Chuck Norris døde for fire år siden, men manden med leen tør ikke hente ham, så han lever endnu. Og så videre. (Chuck Norris lever i øvrigt endnu; han er 80 år gammel og bor på sin ranch i Texas. Og hvad der er nok så interessant: Han er bekendende kristen, og selvom han synes at de såkaldte facts om ham er vældig sjove, så understreger han ved enhver given lejlighed at det er Gud og ikke Chuck Norris der kan alt).

                      Grunden til at jeg synes at Chuck Norris-vittighederne er sjove, er at de udfordrer vores logik. Der er jo for eksempel ikke noget der hedder at ”slukke mørket”; den eneste måde man kan fordrive mørke på, er netop ved at tænde lys. Lys og mørke er absolutte modsætninger: Jo mere lys der er, jo mindre mørke er der, og omvendt. Der findes steder hvor der er en blanding af lys og mørke, men der findes ingen steder hvor der hverken er lys eller mørke. Er der ikke lys, så er der pr. definition mørke, og omvendt. (Dertil kommer at mørke i virkeligheden slet ikke findes som en selvstændig størrelse, men kun som fravær af lys).

                      Sådan er det også med det gode og det onde, med Gud og Satan (eller ”Beelzebul”, som den onde kaldes i teksten til i dag). Hvor Gud er, der kan Satan ikke være – og hvor Gud ikke er, der er Satan. For lidt siden sagde vi sammen: ”Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen”, og umiddelbart derefter sagde vi: ”Vi tror på Gud Fader den Almægtige”. Forsagelsen kan ikke stå alene uden bekendelsen – vi kan ikke forsage Djævelen uden at bekende Gud. Det ville vi moderne, uafhængige mennesker ellers helst, ikke sandt? Vi vil helst ikke have nogen til at bestemme over os – især ikke Djævelen, det er klart, men helst heller ikke Gud hvis det kan undgås. For frihed må vel være at der slet ingen er der bestemmer over mig? Og forresten: Hvorfor har Gud overhovedet et behov for at bestemme over mig? Hvis det virkelig er sandt at Gud kun er kærlighed, er det så ikke nok for ham at jeg er lykkelig? Hvad behøver han blande sig i mit liv for? Kan han ikke være ligeglad om jeg retter mig efter nogle regler i en gammel bog?

                      Hvis vi tænker sådan, så er det fordi det kan være enormt vanskeligt at forstå at Gud ikke er ligesom os mennesker. Mellem voksne mennesker gælder det jo, som det gamle ord siger, at hvis man elsker nogen, skal man sætte dem fri, ikke forsøge at bestemme over dem. Og ethvert forhold mellem mennesker er dømt til at gå galt hvis den ene vil bestemme over den anden. Magt og kærlighed rimer nemlig ikke på hinanden.

                      Men hos Gud er det anderledes. Guds kærlighed og Guds magt er ikke modsætninger, for Guds magt er kærlighedens magt. At bekende os til Gud er er at bekende os til kærligheden, sandheden, godheden og retfærdigheden. At underkaste os under Gud som vores Herre er at lade kærlighedens magt råde i vores liv. Og det er bestemt ikke uden omkostninger, skal jeg huske at sige, for det betyder at der ikke længere vil være plads til vores egoisme eller til mere eller mindre skjulte dagsordener i vores omgang med vores medmennesker, men kun til at stræbe efter det som er det bedste for dem. Og grunden til at Gud gerne vil have os til at leve på den måde, er naturligvis at Gud elsker vores medmennesker lige så højt som han elsker os. Det handler altså ikke om at Gud har et ”behov for at bestemme”.

                      Men ikke nok med at Gud elsker dine medmennesker lige så højt som han elsker dig; han elsker også dig lige så højt som han elsker dine medmennesker – og det er faktisk en lige så vigtig grund til at han gerne vil have dig til at leve ud fra kærlighedens magt! Guds kærlighed er nemlig lyset der fordriver mørket i dit liv. Og ligesom du ikke kan slukke mørket i et rum (medmindre du hedder Chuck Norris), men kun kan fordrive mørket ved at tænde lyset, sådan kan du heller ikke leve for det gode uden at leve for Gud.

                      Det betyder naturligvis ikke at mennesker der ikke tror på Gud, ikke kan gøre gode ting; selvfølgelig kan de det! Guds billede stråler i alle de mennesker han har skabt, uanset om de tror på ham eller ej, og til tider må vi der kalder os kristne, endda med skam erkende at mennesker der kalder sig ateister, kan være bedre mennesker end os. Det der sker når du lader Jesus være herre i dit liv, er nemlig ikke at du bliver et mindre syndigt menneske end du var før, eller at du får nogle flere redskaber til at kæmpe imod din egoisme. Det som Jesus tilbyder, er at du kan få et helt nyt liv hvor det slet ikke er din egen godhed og fromhed det kommer an på, men hvor du afleverer hele dit liv til Jesus og får hans liv i stedet. Så kan det godt være at din ikke-troende nabo er langt bedre end du er til at holde dæmonerne fra døren, men det er sådan set underordnet, for hverken en troende eller en ikke-troende kan besejre det onde i sin egen kraft. (Når selv Chuck Norris indrømmer det, så gælder det nok også os andre). Kun Jesus er stærkere end alt det onde, og derfor må selv den frommeste og mest beslutsomme før eller siden indse at det er et håbløst projekt at forsøge at være et gennemført godt menneske. Der er kun én vej til at leve det liv i kærlighed som Gud har skabt os til, og det er at lade Jesus leve det i os.

                      Og det er vel at mærke ikke noget vi kan gøre én gang for alle. Det kan godt være at du engang for 30 år siden bad Jesus om at komme ind i dit liv som din herre, men det er kun alt for let at glemme hvem vi tilhører. Når Guds ånd begynder at forvandle dit liv så du ligner Jesus mere, er det kun alt for let at begynde at tro at det er fordi du selv er blevet et bedre menneske – og det øjeblik du tror det, er dit liv blevet til et fejet og pyntet hus hvor hovmod og andre skødesynder hurtigt kan se sit snit til at rykke ind (det har jeg selv oplevet mange gange). Paulus kalder det ”kødets gerninger” når vi stoler på os selv i stedet for at overgive os til Guds ånd – og ligesom lys og mørke er modsætninger, er kødet og Ånden også modsætninger. Men de gode nyheder er at så snart lyset bliver tændt, forsvinder mørket af sig selv, uanset hvor længe lyset har været slukket. På samme måde kan du når som helst bede Jesus om igen (eller for første gang) at overtage kommandoen i dit liv. Han har allerede købt og betalt dig med sit blod og venter kun på et ”go” fra dig. Og om du så tyve gange om dagen kommer til at falde tilbage til at stole på dig selv i stedet for på ham, så gælder det bare om at du enogtyve gange om dagen overgiver dig til ham igen.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Vi beder særligt for vores udsendte Madeleine og Mathias og deres tjeneste på missionsskibet Logos Hope. Hold os alle fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.