Prædiken til pinsedag 2021

Posted By on 25. maj 2021

Helligåndens komme: Lad os gå herfra

Prædiken i Præstemosen pinsedag 2021

Nikolaj Hartung Kjærby

 

Hvad laver en præst egentlig når han har fri? Hvilke tv-serier ser han for eksempel? Tja, hvis præsten har en 5-årig søn der hedder Josef Hartung Kjærby, så ser han først og fremmest PAW Patrol. Af hensyn til jer der ikke har børn i den alder i familien, kan jeg oplyse at PAW Patrol er en tegnefilmserie med foreløbig mere end 180 afsnit, som handler om et redningshold bestående af seks talende hundehvalpe og deres ejer, en tiårig dreng ved navn Ryder. Ryder har en specialbygget mobiltelefon, en såkaldt ”vovse-pad”, som han kan bruge til audiovisuel kommunikation med hvalpene gennem de elektroniske vovsetegn som de har hængende i deres halsbånd. Hver gang nogen ringer til ham med besked om en nødsituation der kræver PAW Patrols assistance (og det sker naturligvis mindst én gang pr. afsnit, med nogle ganske få undtagelser), så trækker han et særligt panel ud af vovse-pad’en, trykker på en knap og siger: ”PAW Patrol, så er det nu!”

                      De seks hvalpe elsker at lege, som hundehvalpe jo gør, og når Ryder tilkalder dem, kan de være i gang med alt fra at løbe om kap til at spille volleyball, men så snart deres vovsetegn blinker, og Ryders stemme lyder: ”PAW Patrol, så er det nu!”, så slipper de hvad de har i, øh, poterne, og siger i kor: ”Ryder kalder!” hvorefter de uden tøven begiver sig mod det udsigtstårn der er patruljens hovedkvarter. Jeg kunne af og til ønske mig at min søn reagerede lige så prompte når der blev kaldt! Og eh – måske kunne Gud også ønske sig at hans børn var lidt mere vakse når han kaldte!

                      De lærde strides om hvorfor Jesus siger: ”Rejs jer, lad os gå herfra!” i slutningen af dagens prædiketekst. Ligesom de seneste fire søndages prædiketekster er også dagens tekst uddrag af den lange afskedstale Jesus holdt til sine disciple aftenen før han blev korsfæstet – og det er faktisk ikke engang slutningen af talen vi hørte i dag, for vi er sprunget lidt frem og tilbage i den. Efter at Jesus havde sagt: ”Rejs jer, lad os gå herfra!” fortsatte han faktisk med at tale i yderligere to kapitler, så enten har han holdt noget af talen mens han og disciplene var undervejs til Getsemane Have (hvor Jesus senere blev arresteret), eller også har disciplene bare været lige så svære at få ud ad døren som små børn plejer at være, og så har Jesus bare fortsat med at tale til dem mens han gav dem flyverdragt på. (Okay, han gav dem nok ikke flyverdragt på!). Men jeg tror der er en dybere grund til at Johannes har valgt at tage sætningen ”Rejs jer, lad os gå herfra!” med i sit evangelium. Det fremgår i slutningen af Johannesevangeliet at evangelisten har været nødt til at prioritere benhårdt da han valgte hvilke af Jesu ord og gerninger der skulle med i hans skrift, så jeg tror ikke at der er et eneste ord som står der tilfældigt. Så når han har valgt at citere ordene: ”Rejs jer, lad os gå herfra!” så tror jeg det først og fremmest skal ses i sammenhæng med det der står umiddelbart før, nemlig: ”jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig.” Det som Faderen havde påbudt Jesus, var at give sit liv for at købe os mennesker fri fra syndens og dødens og djævelens herredømme, og den opgave gik han beslutsomt til, selvom den kostede ham utrolige lidelser.

                      Men dernæst tror jeg også at ordene skal ses i sammenhæng med disciplenes opgave. Det uddrag af Jesu tale som vi har hørt i dag, begynder med at en af disciplene spørger ham: ”Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?” Det svar Jesus giver, er måske ikke helt indlysende let at forstå (for nogle år siden brugte jeg en hel prædiken på at udlægge det svar), men i lyset af hvad der ellers står i Det Nye Testamente, tror jeg roligt vi kan slå fast at selvom Jesus ikke umiddelbart gav sig til kende for resten af verden, så var det i hvert fald meningen at disciplene skulle sørge for at Jesus blev kendt over hele verden. For halvanden uge siden hørte vi jo for eksempel i beretningen om Jesu himmelfart at han sagde: ”I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende” (ApG 1,8).

”Rejs jer, lad os gå herfra!” er altså Helligåndens budskab i en nøddeskal. Eller som det fyndigt er blevet udtrykt af George Verwer, grundlæggeren af den organisation der blandt andet driver skibet Logos Hope: ”The Holy Ghost brings a holy Go!” (Det betyder ”Helligånden kommer med et helligt ’Gå!’, men det lyder ikke lige så fyndigt på dansk).

                      I løbet af det seneste halvandet århundrede er Helligånden gradvist kommet til at fylde mere i den kristne kirke, og det kommer til udtryk på forskellige måder. Det er i og for sig ikke så mærkeligt at det gør det, for Helligåndens virke har mange facetter. Helligånden skaber for eksempel kærlighed til Jesus i vores hjerter, og det kan give sig udtryk i en aldeles vidunderlig følelse, nærmest som at være forelsket, bare endnu bedre. Men hvis den følelse ikke får nogen konsekvenser for den måde du lever dit liv på, er den af begrænset værdi. Helligånden skaber også en stærk indbyrdes kærlighed i menighedens fællesskab, og dén indbyrdes kærlighed er frem for noget det som Jesu disciple skal kendes på, sagde Jesus på et tidspunkt i starten af den lange tale som dagens tekst er et uddrag af (Joh 13,35). Men hvis fællesskabet lukker sig om sig selv, og kærligheden ikke rækker til dem der endnu ikke er med, så er det fordi vi endnu ikke har hørt efter når Helligånden siger: ”Rejs jer, lad os gå herfra!” Jeg kunne også nævne Helligåndens overnaturlige gaver, som stadig flere kristne verden over genopdager, og som Sprint Aagaard Korsholm holdt et glimrende seminar om i Sct. Klemens Kirke forrige weekend (det ligger på YouTube, hvis nogen gik glip af det), men selv de mest imponerende profetier og helbredelser er dybest set nytteløse hvis ikke de tjener det formål at gøre Jesus kendt for verden.

                      Når vi taler om Helligånden, er vi som regel nødt til at tale i billeder, fordi ånd er noget uhåndgribeligt. Et af de billeder der forbindes med Helligånden i Bibelen, er ild. Det er et billede med mange facetter, for vi forbinder jo mange forskellige ting med ild. På den ene side er ild noget farligt som kan ødelægge alt fra en hytte til en hel skov, på den anden side er vi mennesker utrolig afhængige af ild: Ilden hjælper os til at holde varmen, den holder rovdyr væk, den giver os mulighed for at tilberede vores mad, den får vores biler til at køre (medmindre der er tale om elbiler der kører på grøn strøm), og så videre. Men når det gælder Helligåndens ild, er det som om vi nogle gange har det bedst med at lade den være et hyggeligt lejrbål, eller blot et par stearinlys der kan sætte den rette stemning. Men det var ikke derfor Helligånden kom; det var for at give os kraft til at gøre Guds vilje.

 

Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed! Amen.

 

Lad os tage et øjeblik til eftertanke og stille bøn.

 

Lad os bede:

Herre vor Gud, himmelske Fader! Vi beder dig for hele den verden, som du har skabt: Ophold den og forny den, så alt igen bliver godt. Lad der blive fred mellem alle folk og nationer. Velsign jorden og menneskers arbejde. Hjælp os alle til at tage vare på den skabte verden, så vi værner om menneskers velfærd og forvalter naturen til gavn for hinanden.

         Herre, vi beder dig for alle, der er ramt af sorg og ulykke og savn: Trøst de bedrøvede og bange, giv frihed og retfærd til de fattige og undertrykte, mæt de sultne, helbred de syge, hjælp de hjemløse og landflygtige, vær hos de fangne, giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse. Vi beder dig også befri vores land og vores verden for coronapandemien.

         Herre, vi beder dig for alle, der har fået magt og ansvar og viden betroet: Giv dem troskab og visdom, så de forvalter mulighederne til gavn for de svage og til at tjene andre mennesker. Velsign og bevar vor dronning og hele hendes familie. Vær med regering og folketing og al øvrighed her i landet og med borgmesteren og kommunalbestyrelsen her på Bornholm.

         Herre, vi beder dig for vort land, vor familie og alle, vi holder af og er forbundet med: Hold din skærmende hånd over os, fri os fra alt ondt, og bevar os fra indbyrdes strid og opløsning. Giv os styrke og vilje til at hjælpe hinanden.

         Herre, vi beder dig for din kirke her og ud over hele jorden: Velsign den og forny den ved din Ånd, så den kan tale dit befriende ord til alle mennesker. Vi beder særligt for vores udsendte Madeleine og Mathias og deres tjeneste på missionsskibet Logos Hope. Hold os alle fast i det fællesskab, som du i dåben satte os i. Styrk os gennem nadverens måltid, og hjælp os alle til at tjene dig med glæde.

         Vær hos os, når vi skal dø. Forbarm dig over os, giv os ikke løn som forskyldt, men skænk os en glædelig opstandelse til det evige liv, hvor du med Søn og Helligånd lever og råder fra evighed til evighed.

Amen.

 

Lad os rejse os og med apostlen ønske for hinanden:

Vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.


Comments

Comments are closed.