Plejehjemsprædiken maj 2014

Posted By on 9. maj 2014

Plejehjemsgudstjeneste maj 2014

Evangelietekst: Matt 7,7-14

Nikolaj Hartung Kjærby

Hvordan er Gud?

Det spørgsmål er det svært at give et kort og enkelt svar på – præcis ligesom det også ville være svært at give et kort og enkelt svar på spørgsmålet ”Hvordan er [indsæt navn]?” eller ”Hvordan er [indsæt navn]?” eller ”Hvordan er Nikolaj?” Ja, faktisk er det vel endnu sværere at svare på når det gælder Gud, fordi Gud er så uendelig meget større end os. Men det betyder ikke at vi intet kan sige om hvordan Gud er, og i den tekst som vi lige har hørt, giver Jesus os et princip som kan lære os rigtig meget om Gud, og det princip er at Gud er god! Det at Gud er god, er et meget centralt budskab i Jesu forkyndelse – et sted siger han endda at Gud er den eneste der er god! Det betyder ikke at vi mennesker ikke kan gøre gode gerninger, men det er næppe muligt at gennemføre bare en enkelt dag hvor vi kun siger og gør gode ting, og tilmed vil selv vores bedste gerninger næsten altid være iblandet en eller anden grad af egoistiske motiver. Gud, derimod, er kun god. Hans godhed er uden grænser – det siger Jesus ganske klart.

Alligevel har jeg ganske ofte hørt kristne sige ting som: ”Ja, det er rigtigt at Gud er god og kærlig, men…” Og efter det ”men” siger de som regel ting som ”han er også retfærdig” eller ”han er også hellig” eller lignende. Og ja, vist er Gud både hellig og retfærdig, og det endda i lige så ubegrænset grad som han er god. Det er vigtigt at huske at Gud er hellig og retfærdig, men vi må ikke tro at det på nogen måde står i modsætning til hans godhed. Tværtimod – hvordan skulle han kunne være helt og holdent god hvis han ikke var retfærdig? Uretfærdighed er jo ikke godt!

Det der får nogle kristne til at mene at der er grænser for Guds godhed, er naturligvis de ting som der står i Bibelen om dom og straf og fortabelse. Mange præster mener at når Gud er god og kærlig, så må det nødvendigvis betyde at alle mennesker bliver frelst, og ingen går fortabt. Det er imidlertid ikke til at komme uden om at Jesus taler meget klart om den evige fortabelse som en reel mulighed – for eksempel i dagens prædiketekst hvor han siger: ”vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den” – så en kristendom der ikke opererer med fortabelsens mulighed, er efter min bedste overbevisning ikke en bibelsk kristendom. Men det er en kristendom der vil sætte grænser for Guds godhed, altså heller ikke! For Jesus sagde jo også: ”Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham!” Med andre ord: Der findes ikke noget menneske der er mere god og kærlig end Gud! Derfor kan du også være sikker på, uanset hvem der er tale om, at hvis du kan finde så meget som et eneste enkelt menneske på jorden der er villig til at lukke den pågældende ind i himlen, så er Gud også villig til det! Hvis et menneske går fortabt, er det aldrig på grund af Guds manglende vilje til at give personen adgang til paradis. Hvis et menneske ikke kommer i paradis, er det ene og alene fordi vedkommende ikke ønsker at være der.

Det lyder måske mærkeligt at nogen ikke skulle ønske at komme i paradis. Men det er fordi vi har en forkert opfattelse af hvad paradis er. Mange mennesker opfatter paradis som et sted hvor alle vores mere eller mindre egoistiske ønsker går i opfyldelse, men det er meget langt fra sandheden. Paradis er et sted hvor der kun findes godhed og kærlighed; hvor ”Gud er alt i alle”, som Paulus skriver. Vi vil kun kunne leve der hvis vi giver Gud lov til at rense al stolthed og selviskhed ud af vores hjerter så vi bliver ydmyge og fromme. Men det har han heldigvis også lovet os at gøre hvis vi overgiver vores liv til ham! Allerede mens vi lever her i verden, vil Helligånden så småt forvandle os indefra, jo mere vi søger Guds nærvær, og når vi opstår fra de døde på den yderste dag, vil Gud forvandle os så vi bliver som Jesus – fuldkomment ydmyge, kærlige og gode.


Comments

Comments are closed.